Thư ngỏ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Kính gửi: - Quý Cơ quan, Nhà trường, Công ty, Doanh nghiệp;

                - Quý các Nhà khoa học, Chuyên gia và Đồng nghiệp quan tâm.

Đầu tiên, Trung tâm Công nghệ Laser (NACENLAS) xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công tới Quý Cơ quan, Nhà trường, Công ty, Doanh nghiệp, Quý các Nhà khoa học, Chuyên gia và Đồng nghiệp.

NACENLAS được thành lập từ 05/11/1986 (với tên gọi ban đầu là Viện Công nghệ Laser), là đơn vị thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. NACENLAS luôn luôn hướng đến mục tiêu chính là ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mới có tính thời đại, tiên tiến.

NACENLAS xin gửi lời mời hợp tác đến Quý Cơ quan, Nhà trường, Công ty, Doanh nghiệp, Quý các Nhà khoa học, Chuyên gia, Đồng nghiệp và các Cá nhân quan tâm, cùng NACENLAS thực hiện các hoạt động vì sự phát triển chung của nghiên cứu khoa học – công nghệ, triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới, lấy nhu cầu của xã hội là trung tâm của hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm giải quyết các nhiệm vụ thiết thực là phục vụ phát triển sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng thuộc lĩnh vực công nghệ laser, quang - hồng ngoại,… đáp ứng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Các nhiệm vụ của NACENLAS:

1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao bao gồm: công nghệ laser, quang tử, quang hồng ngoại, kỹ thuật y sinh và ứng dụng vào các lĩnh vực khác như môi trường, năng lượng, giao thông vận tải… trong sản xuất, đời sống và an ninh quốc phòng.

2. Triển khai thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực trên.

3. Hợp tác, phối hợp đào tạo, tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ khoa học kỹ thuật trong cùng lĩnh vực chuyên môn.

4. Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức khoa học – công nghệ và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

5. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

6. Tư vấn xây dựng, thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao phù hợp trong các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ.

7. Sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong:

a) Thử nghiệm, kiểm chuẩn, đánh giá chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động;

b) Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm;

c) Dịch vụ phòng thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm;

d) Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ;

đ) Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu;

e) Sản phẩm, hàng hóa công nghệ cao;

g) Vật tư, linh kiện, nguyên vật liệu chuyên ngành;

h) Máy móc, thiết bị, phần mềm hoặc dây chuyền công nghệ thuộc các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm.

8. Hợp tác quốc tế.

Với các lĩnh vực công nghệ chính:

a) Laser phục vụ Y tế.

b) Laser phục vụ Công nghiệp.

c) Laser ứng dụng trong truyền dẫn thông tin quang.

d) Quang điện tử phục vụ an ninh quốc phòng.

đ) Điện tử phục vụ Y tế.

e) Quang điện tử phục vụ quan trắc môi trường.

NACENLAS cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ hợp tác cùng phát triển. NACENLAS rất tin tưởng vào sự thành công tốt đẹp và lâu dài trong quá trình hợp tác.

Trân trọng!

        TM. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER

        KT.GIÁM ĐỐC

         PHÓ GIÁM ĐỐC

         <đã ký>

         KS. Cung Hồng Kiên

 

              TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER, VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại giờ hành chính: (+84) 243 854 9064

Email: nacenlas@most.gov.vn

Website: www.nacenlas.com.vn

Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0912 00 33 22

 


 

 
Khách online: 0
Lượt truy cập: 4.704.912