Quá trình phát triển

Trung tâm Công nghệ Laser là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: National Center for Laser Technology (NACENLAS). 

Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội:

          Địa chỉ: C6, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

          Email: nacenlas@most.gov.vn

          Website: www.nacenlas.com.vn

Logo của Trung tâm Công nghệ Laser (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 73494 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ):

I. Giai đoạn 1986 – 1994: Viện Công nghệ Laser

Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Ứng dụng Công nghệ) được thành lập ngày 16/10/1984 theo Nghị định số 135/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam, hoạt động trong ba lĩnh vực: Công nghệ Laser, Công nghệ Vi điện tử và Tin Học, Công nghệ Quang học.

Trên nền tảng đó, Viện Công nghệ Laser (nay là Trung tâm Công nghệ Laser) đã được thành lập ngày 05/11/1986 theo Quyết định số 31-86QĐ-TC/VCN của Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia.

II. Giai đoạn 1994 – đến nay: Trung tâm Công nghệ Laser

Ngày 06 tháng 4 năm 1994, Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia đã được đổi tên thành Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ theo Quyết định số 160/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Viện Công nghệ Laser và Trung tâm Vật liệu mới nhập thành một và đổi tên thành Trung tâm Công nghệ Laser theo Quyết định số 493/TCCB của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 22 tháng 7 năm 1994.

 
Khách online: 0
Lượt truy cập: 4.704.912