Thứ bảy, 29/01/2022
MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN GÓC ĐỒNG BỘ XENXIN
MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN GÓC ĐỒNG BỘ XENXIN

Sản phẩm đã được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu, thực hiện và cũng là sản phẩm của...

THIẾT BỊ ĐO TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG (TSS) TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
THIẾT BỊ ĐO TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG (TSS) TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm đã được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu, thực hiện và cũng là sản phẩm của...

Trung tâm Công nghệ Laser tham dự Triển lãm – Hội chợ “Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số” (VIDEX 2021)
Trung tâm Công nghệ Laser tham dự Triển lãm – Hội chợ “Kinh tế - Quốc phòng...

Trung tâm Công nghệ Laser, Viện Ứng dụng Công nghệ mang đến VIDEX 2021 Mẫu kính ngắm bắn quang điện tử tiềm...

Khách online: 1
Lượt truy cập: 649.506