Thứ tư, 22/03/2023
Chi bộ Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 01/02/2023, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Laser trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần...

Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 2022
Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ...

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Công nghệ Laser đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài...

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER: THAM GIA HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP THỰC TẾ
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER: THAM GIA HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP THỰC TẾ

Trong năm vừa qua Trung tâm Công nghệ Laser đã thực hiện hướng dẫn thực tập thực tế cho nhiều sinh viên đến từ...

Khách online: 5
Lượt truy cập: 3.076.331