Thứ năm, 26/05/2022
Máy Quang – cơ – điện từ trường trị liệu Model: Nacenlas 2 - Meta – 1
Máy Quang – cơ – điện từ trường trị liệu Model: Nacenlas 2 - Meta – 1

Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế số 2100487ĐKLH/BYT-TB-CT...

MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN GÓC ĐỒNG BỘ XENXIN
MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN GÓC ĐỒNG BỘ XENXIN

Sản phẩm đã được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu, thực hiện và cũng là sản phẩm của...

THIẾT BỊ ĐO TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG (TSS) TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
THIẾT BỊ ĐO TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG (TSS) TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm đã được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ Laser nghiên cứu, thực hiện và cũng là sản phẩm của...

Khách online: 6
Lượt truy cập: 1.246.490