Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Quản lý Tổng hợp (Trưởng phòng: CN. Lã Thị Kim Oanh)

      - Giúp Giám đốc quản lý mọi mặt hoạt động của Trung tâm.

      - Tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khoa học, đào tạo, kế hoạch tài chính, công sản, hành chính, tổ chức, Thi đua khen thưởng, hợp tác quốc tế, quản trị, văn thư lưu trữ…

      - Tư vấn, đề xuất ý kiến và tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về các lĩnh vực quản lý nói trên.

2. Phòng Triển khai Ứng dụng Công nghệ (Trưởng phòng: KS. Nguyễn Đức Hùng)

      - Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Trung tâm vào cuộc sống, đặc biệt là lĩnh vực laser y tế;

      - Xây dựng kế hoạch sản xuất quy mô nhỏ các thiết bị do Trung tâm nghiên cứu phát tiển;

      - Đề xuất, đưa ra thị trường các sản phẩm mới phù hợp với thực tế ở Việt Nam.

3. Phòng Kỹ thuật Y sinh (Trưởng phòng: BS. Nguyễn Minh Tân)

      - Xây dựng, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ TXTCN, các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển  KH&CN các cấp trong lĩnh vực Điện – từ trường, Y sinh;

      - Nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ mới cho các trang thiết bị thuộc lĩnh vực Điện - Từ trường, Y sinh;

      - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng phát triển trong lĩnh vực Điện – từ trường, Y sinh, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

4. Phòng Công nghệ Laser Y tế (Trưởng phòng: KS. Thái Quang Tùng)

      - Xây dựng, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ TXTCN, các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển  KH&CN các cấp trong lĩnh vực ứng dụng laser vào điều trị, phẫu thuật và chăm sóc sức khỏe;

      - Nghiên cứu phát triển phần mềm chuyên dụng và các sản phẩm công nghệ mới cho các trang thiết bị y tế;

      - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng phát triển trong lĩnh vực laser y tế phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

5. Phòng Công nghệ Quang tử (Trưởng phòng: TS. Trần Thị Vân Anh)

      - Xây dựng, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ TXTCN, các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển  KH&CN các cấp trong lĩnh vực Quang tử;

      - Nghiên cứu, phát triển ứng dụng các phương pháp quang phổ vào đo lường, phân tích, phục vụ đời sống kinh tế xã hội;

      - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng phát triển trong lĩnh vực Quang tử, quang học – quang phổ, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

6. Phòng Laser Công nghiệp (Trưởng phòng: CN Phạm Chí Hiếu)

      - Xây dựng, đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, nhiệm vụ TXTCN theo định hướng laser công nghiệp;

      - Nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ mới cho các trang thiết bị thuộc lĩnh vực laser công nghiệp;

      - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về định hướng phát triển trong lĩnh vực laser công nghiệp phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

7. Phòng Hệ thống và Thiết bị quang học chuyên dụng (Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Bình)

      - Xây dựng, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ TXTCN, các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN các cấp trong lĩnh vực Quang điện tử-hồng ngoại;

      - Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm quang điện tử – hồng ngoại;

      - Tham gia thực hiện các dịch vụ KH&CN liên quan đến lĩnh vực quang điện tử - hồng ngoại;

      - Quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệm Quang điện tử - ứng dụng.

 
Khách online: 3
Lượt truy cập: 369.433