Về việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ Chương trình học bổng Chính phủ Australia

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ                                        

Ngày 12/02/2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Công văn số 38/TCCB thông báo về chương trình học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards), thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 01/02 - 30/4/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã thông báo về việc lùi thời hạn nộp hồ sơ cho vòng tuyển chọn năm 2020, thời gian kéo dài từ 30/4 – 30/6/2020.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin nêu trên tới công chức, viên chức của đơn vị và xem xét, cử ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển./.

Tệp đính kèm:

Công văn số 241/TCCB ngày 25/5/2020

- Thông báo của ĐSQ Australia